Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid

Fichas de Asignaturas

 

LINEAR ALGEBRA (6 ECTS)

Materia Mathematics

Titulación Sistemas de Telecomunicación (Semestre:1)
- Learning Guide Course - Autumm
Sonido e Imagen (Semestre:1)
- Learning Guide Course - Autumm
Telemática (Semestre:1)
- Learning Guide Course - Autumm
Electrónica de Comunicaciones (Semestre:1)
- Learning Guide Course - Autumm
Electrónica de Comunic. y Telemá (Semestre:1)
- Learning Guide Course - Autumm
ACADEMIC YEAR:   2023/2024
Rafael Delgado López (1º Periodo)

Teachers:
Raquel Águeda Maté(1º Periodo)
Rafael José Hernández Heredero(1º Periodo)
Gerardo Pérez Villalón(1º Periodo)
Lab. 0